Medlemsvaskeri

Midtre Namdal Vekst AS, avd. Flatanger

Storlavika, 7770 Flatanger

Tlf: 74 28 95 20

Fax: 74 28 95 21

Kontaktpersoner

Liva Fløan

Mob: 90204240

liva@mnvekst.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: