Medlemsvaskeri

Midtre Namdal Vekst AS, avd. Spillum

Hudiksvallveien 2a, 7820 Spillum

Tlf: 45 34 37 53

Kontaktpersoner

Wanja Skomsvold

Mob: 996 11 361

wanja@mnvekst.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: