Vaskerier avmerket med en rød stjerne (*) er tilrettelagt for vask av institusjonstøy.

Dette innebærer at de tilfredsstiller kravene for vask og behandling av tekstiler som benyttes i helseinstitusjoner, slik som de er nedfelt i NVK’s Teknisk Protokoll. Bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner implementeres på vaskeriene i perioden frem til mars 2012, og vaskeriene skal etter dette vurderes opp mot denne.

Vaskerier som er merket med blå stjerne (*) er prøvemedlemmer som ennå ikke er opptatt som fullverdig medlem.

Medlemsvaskeri

Mitra AS avd. Finnsnes (*)

Sjøgata 39, 9300 Finnsnes

Tlf: 77 85 05 30

Fax: 77 85 05 31

Kontaktpersoner

Silje Tollefsen

Tlf: 77 85 05 36

Mob: 920 41 565

silje.t@mitras.no