Medlemsvaskeri

Mitra AS avd. Finnsnes 

Strandveien 110, 9300 Finnsnes

Tlf: 77 85 05 30

Fax: 77 85 05 31

Kontaktpersoner

Ole Vidar Richardsen

Tlf: 77850536

Mob: 95707763

ole.vidar@mitras.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: