Medlemsvaskeri

Nor Tekstil AS avd.104 Drammen 

Linnesstranda 2, 3426 Gullaug

Tlf: 970 54 290

Kontaktpersoner

Per Frøge

Mob: 907 63 494

per.froge@nortekstil.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: