Vaskerier avmerket med en rød stjerne (*) er tilrettelagt for vask av institusjonstøy.

Dette innebærer at de tilfredsstiller kravene for vask og behandling av tekstiler som benyttes i helseinstitusjoner, slik som de er nedfelt i NVK’s Teknisk Protokoll. Bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner implementeres på vaskeriene i perioden frem til mars 2012, og vaskeriene skal etter dette vurderes opp mot denne.

Vaskerier som er merket med blå stjerne (*) er prøvemedlemmer som ennå ikke er opptatt som fullverdig medlem.

Medlemsvaskeri

Nor Tekstil AS avd. Ålesund (*)

Rødsetveien 11, 6011 Ålesund

Tlf: 916 61 800

Fax: 70 14 11 27

Kontaktpersoner

Job Bakker

Mob: 410 00 613

job.bakker@nortekstil.no

Lars Kampestuen

Mob: 916 61 806

lars.kampestuen@nortekstil.no