Medlemsvaskeri

Nor Tekstil AS avd. Bergen 

Hylkjeflaten 18, 5109 Hylkje

Tlf: 480 22 888

Kontaktpersoner

Eirik Halvorsen

Regionleder Bergen

Telefon: 47 45 26 09

E-post: eirik.halvorsen@nortekstil.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: