Medlemsvaskeri

Nor Tekstil AS avd. Bodø 

Langstranda 9, 8003 Bodø

Kontaktpersoner

Frank Tobiassen

Mob: 992 36 003

frank.tobiassen@nortekstil.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: