Medlemsvaskeri

Nor Tekstil AS avd. Hammerfest 

Kransvikveien 15, 9600 Hammerfest

Tlf: 415 67 000

Kontaktpersoner

Arvid Larsen

vaskeri.hammerfest@nortekstil.no

Jan Kåre Amundsen

Mob: 951 51 233

jan.amundsen@nortekstil.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: