Medlemsvaskeri

Nor Tekstil AS avd. Kristiansand

Mjåvannsveien 241, 4628 Kristiansand

Tlf: 96 22 60 00

Fax: 38 00 06 61

Kontaktpersoner

Finn Olav Ås

Mob: 977 08 881

finnolav@nortekstil.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: