Medlemsvaskeri

Nor Tekstil AS avd. Lofoten

Industriveien 13, 8300 Svolvær

ordre.lofoten@nortekstil.no

Tlf. 415 67 000

Kontaktpersoner

Kristine Hansen

Mob: 974 24 502

kristine.hansen@nortekstil.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: