Medlemsvaskeri

Nor Tekstil AS avd. Molde 

Årøhagen, 6422 Molde

Tlf: 71 24 93 50

Fax: 71 21 15 46

Kontaktpersoner

Rita Jøsvoll

Mob: 916 55 939

rita.josvoll@nortekstil.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: