Medlemsvaskeri

Nor Tekstil AS avd. Rogaland 

Moseidveien 29, 4033 Stavanger

Tlf: 51 95 12 40

Kontaktpersoner

Torben Andersen

torben.andersen@nortekstil.no

Mob: +45 2979 0760

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: