Vaskerier avmerket med en rød stjerne (*) er tilrettelagt for vask av institusjonstøy.

Dette innebærer at de tilfredsstiller kravene for vask og behandling av tekstiler som benyttes i helseinstitusjoner, slik som de er nedfelt i NVK’s Teknisk Protokoll. Bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner implementeres på vaskeriene i perioden frem til mars 2012, og vaskeriene skal etter dette vurderes opp mot denne.

Vaskerier som er merket med blå stjerne (*) er prøvemedlemmer som ennå ikke er opptatt som fullverdig medlem.

Medlemsvaskeri

Nor Tekstil AS avd. Rogaland (*)

Moseidveien 29, 4033 Stavanger

Tlf: 51 95 12 40

Kontaktpersoner

Owe Egeland

owe.egeland@nortekstil.no

Thomas Karlsen

Mob: 982 05 026

thomas.karlsen@nortekstil.no