Medlemsvaskeri

Nor Tekstil AS avd. Rogaland 

Moseidveien 29, 4033 Stavanger

Tlf: 51 95 12 40

Kontaktpersoner

Owe Egeland

owe.egeland@nortekstil.no

Mob: 924 57 566

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: