Medlemsvaskeri

Nor Tekstil AS avd. Skien 

Nedre Kongerød 29, 3737 Skien

Tlf: 35 50 30 80

Fax: 35 50 30 81

Kontaktpersoner

Markus Holgersen

Mob: 415 35 685

markus.holgersen@nortekstil.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: