Vaskerier avmerket med en rød stjerne (*) er tilrettelagt for vask av institusjonstøy.

Dette innebærer at de tilfredsstiller kravene for vask og behandling av tekstiler som benyttes i helseinstitusjoner, slik som de er nedfelt i NVK’s Teknisk Protokoll. Bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner implementeres på vaskeriene i perioden frem til mars 2012, og vaskeriene skal etter dette vurderes opp mot denne.

Vaskerier som er merket med blå stjerne (*) er prøvemedlemmer som ennå ikke er opptatt som fullverdig medlem.

Medlemsvaskeri

Nor Tekstil AS avd. Trondheim (*)

Torgardsvei 16, 7072 Heimdal

Tlf: 415 35 670

Kontaktpersoner

Inger Marit Stenbro

Tlf: 72 43 42 20

Mob: 996 43 882

inger.marit.stenbro@nortekstil.no