Medlemsvaskeri

Nor Tekstil AS avd. Trondheim 

Torgardsvei 16, 7072 Heimdal

Tlf: 415 35 670

Kontaktpersoner

Inger Marit Stenbro

Tlf: 72 43 42 20

Mob: 996 43 882

inger.marit.stenbro@nortekstil.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: