Medlemsvaskeri

Nor Tekstil AS avd. Valen 

5451 Valen

Tlf: 970 54 289

Fax: 53 47 26 36

Kontaktpersoner

Roy Arne Jensen

roy.arne.jensen@nortekstil.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: