Medlemsvaskeri

Nor Tekstil AS avd. Valen 

5451 Valen

Tlf: 957 25 007

Kontaktpersoner

Roy Arne Jensen

roy.arne.jensen@nortekstil.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: