Medlemsvaskeri

Nor Tekstil AS avd. Voss 

Bjørgåsvegen 4, 5707 Evanger

Tlf: 99585540

Fax: 56521763

Kontaktpersoner

Eirik Halvorsen

Regionleder Bergen

Telefon: 47 45 26 09

E-post: eirik.halvorsen@nortekstil.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: