Leverandørmedlem

Norsk Renseri & Vaskeriforening (NRV)

Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo

Tlf: 23 08 88 65

Fax: 23 08 88 99

Kontaktpersoner

Kjetil Tvedt

Mob: 9282 0508

kjetil.tvedt@norskindustri.no