Medlemsvaskeri

Nor Tekstil AS avd. Biri

Skumsrudveien 27, 2836 Biri

Tlf: 902 22 444

Kontaktpersoner

Tove Rangmel

Mob: 91 90 07 10

tove.rangmel@nortekstil.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: