NVK flyttet inn i nye kontorlokaler i Juni. Ny adresse:

m8 Kontorhotell, Varnaveien 35

1526 Moss