NVK flyttet inn i nye kontorlokaler i juni 2022. Ny adresse:

c/o m8 Kontorhotell,

Varnaveien 35,

1526 Moss