Bransjestandarden Hygienekrav for vaskerier som behandler tekstiler til næringsmiddelbedrifter ble revidert i 2020-2023.

De viktigste endringene i forhold til forrige utgave av bransjestandarden er:

  • Gjennomgående fokus på helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS), i tillegg til hygienekvalitet på tekstilene.
  • Tilpasset krav til kjemotermisk desinfeksjon slik at det samsvarer med Biocidproduktforordningen.
  • Nytt kapittel om mikrobiologisk egenkontroll.
  • Oppdatert lovkrav og referanser, og henvist mer til disse i teksten.
  • Vurderingskriteriene for godkjenning av vaskerier er gjort strengere, samtidig som kontrollfrekvensen er redusert.
  • Vurdert smittevern opp mot erfaringer fra covid-19-pandemien.
 
 

Mer informasjon og Nedlasting finner du her