Vaskeriet til Nordlandssykehuset HF Vesterålen tilfredsstiller våre krav i Teknisk Protokoll og er godkjent som medlemsvaskeri.