Medlemsvaskeri

Oddaprodukt AS 

Hjøllovegen 10, 5750 Odda

Tlf: 55 09 28 28

Kontaktpersoner

Bjørn Vivelid

Mob: 95 88 20 13

bjorn.vivelid@oddaprodukt.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: