Medlemsvaskeri

Oslo kommune, Sykehjemsetaten, avd. Solvang Helsehus 

Regnbueveien 2a, 0664 Oslo

Kontaktpersoner

Teresa Hultengreen

Tlf: 23 43 51 15

teresa.hultengreen@sye.oslo.kommune.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.