Medlemsvaskeri

Rentx AS 

St. Hansveien 10, 3614 Kongsberg

Tlf: 32 76 64 50

Fax: 32 76 64 06

Kontaktpersoner

Hans Richard Andersen

Mob: 901 16 926

hans@rentx.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: