Vaskerier avmerket med en rød stjerne (*) er tilrettelagt for vask av institusjonstøy.

Dette innebærer at de tilfredsstiller kravene for vask og behandling av tekstiler som benyttes i helseinstitusjoner, slik som de er nedfelt i NVK’s Teknisk Protokoll. Bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner implementeres på vaskeriene i perioden frem til mars 2012, og vaskeriene skal etter dette vurderes opp mot denne.

Vaskerier som er merket med blå stjerne (*) er prøvemedlemmer som ennå ikke er opptatt som fullverdig medlem.

Medlemsvaskeri

Sarpsborg kommune Vaskeritjeneste (*)

Kløvningsten 7, 1739 Borgenhaugen

Tlf: 91888238

Kontaktpersoner

Idar Hollsten

Tlf: 91117177

ih@sarpsborg.com

Jan Erik Einarsen

Mob: 91117128

jan.erik.einarsen@sarpsborg.com

Tine Vatn

Mob: 98484542

tine.vatn@sarpsborg.com