Vaskerier avmerket med en rød stjerne (*) er tilrettelagt for vask av institusjonstøy.

Dette innebærer at de tilfredsstiller kravene for vask og behandling av tekstiler som benyttes i helseinstitusjoner, slik som de er nedfelt i NVK’s Teknisk Protokoll. Bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner implementeres på vaskeriene i perioden frem til mars 2012, og vaskeriene skal etter dette vurderes opp mot denne.

Vaskerier som er merket med blå stjerne (*) er prøvemedlemmer som ennå ikke er opptatt som fullverdig medlem.

Medlemsvaskeri

Sentralvaskeriet for Østlandet AS (*)

Sagveien 14, 1890 Rakkestad

Tlf: 69 22 64 00

Fax: 69 22 64 02

Kontaktpersoner

Kristian Gaasrud

Mob: 41468835

kristian@sentralvaskeriet.no

Nedzad Tabaković

Tlf: 69 22 64 21

nedzad@sentralvaskeriet.no