Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn har fått utarbeidet ny brosjyre, som du kan lese interaktivt her.