Medlemsvaskeri

Sølve Kompetanse – Arbeid AS avd. Vaskeri

Industrivegen 1B, 2860 Hov

Tlf: 61 12 39 10

Kontaktpersoner

Kåre Lindset

Mob: 90025690

k.lindseth@solve.as

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: