Vaskerier avmerket med en rød stjerne (*) er tilrettelagt for vask av institusjonstøy.

Dette innebærer at de tilfredsstiller kravene for vask og behandling av tekstiler som benyttes i helseinstitusjoner, slik som de er nedfelt i NVK’s Teknisk Protokoll. Bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner implementeres på vaskeriene i perioden frem til mars 2012, og vaskeriene skal etter dette vurderes opp mot denne.

Vaskerier som er merket med blå stjerne (*) er prøvemedlemmer som ennå ikke er opptatt som fullverdig medlem.

Medlemsvaskeri

Stil Tekstilservice AS

Industriveien 9, 1400 Ski

Tlf: 64 85 98 00

Fax: 64 85 98 01

Kontaktpersoner

Mads Clausen

Mob: 47602651

mads.clausen@stil.no

Merete Hagen

Mob: 950 62 810

merete@stil.no