Medlemsvaskeri

Storvask AS 

Berganesv.95, 7316 Lensvik

Tlf: 73 82 55 00

Kontaktpersoner

Lars Gasø

Mob: 951 75 177

lars@storvask.no

Trond Viggo Pedersen

Mob: 932 89 647

trond.viggo@storvask.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: