Medlemsvaskeri

Trollheim Vaskeri 

Industriveien 47, 6600 Sunndalsøra

Tlf: 483 89 633

Kontaktpersoner

Per Olav Garte

Tlf: 91808608

per.olav.garte@trollheim.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: