Det er med lov blitt regulert at arbeidsgivere skal beskytte ansatte/sommervikarer under 18 år for unødig smitterisiko.