Vaskerier avmerket med en rød stjerne (*) er tilrettelagt for vask av institusjonstøy.

Dette innebærer at de tilfredsstiller kravene for vask og behandling av tekstiler som benyttes i helseinstitusjoner, slik som de er nedfelt i NVK’s Teknisk Protokoll. Bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner implementeres på vaskeriene i perioden frem til mars 2012, og vaskeriene skal etter dette vurderes opp mot denne.

Vaskerier som er merket med blå stjerne (*) er prøvemedlemmer som ennå ikke er opptatt som fullverdig medlem.

Medlemsvaskeri

Uni-K AS (*)

Kvalamarka 20, 5514 Haugesund

Tlf: 52 86 50 10

Fax: 52 86 50 20

Kontaktpersoner

Mary-Ann Hustvedt

Mob: 982 96 294

240@uni-k.no

Rune Troland

Mob: 982 96 288

200@uni-k.no