Medlemsvaskeri

Vekst Melhus AS 

Storsandvegen 26, 7224 Melhus

Tlf: 72 87 92 10

Kontaktpersoner

Hans Inge Andersen

Mob: 400 57 159

hans@vekstmelhus.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: