Medlemsvaskeri

Vekst Oppdal AS

Nordre Industrivegen 108, 7340 Oppdal

Tlf: 47453190

Kontaktpersoner

Hege Riise

Mob: 988 18 684

hege@vekstoppdal.no

Mari Botten

Mob: 47 45 3 1 90

mari@vekstoppdal.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: