Vaskerier avmerket med en rød stjerne (*) er tilrettelagt for vask av institusjonstøy.

Dette innebærer at de tilfredsstiller kravene for vask og behandling av tekstiler som benyttes i helseinstitusjoner, slik som de er nedfelt i NVK’s Teknisk Protokoll. Bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner implementeres på vaskeriene i perioden frem til mars 2012, og vaskeriene skal etter dette vurderes opp mot denne.

Vaskerier som er merket med blå stjerne (*) er prøvemedlemmer som ennå ikke er opptatt som fullverdig medlem.

Medlemsvaskeri

Vest Industrivask AS

Gt.1 nr.116, 6700 Måløy

Tlf: 57 84 95 90

Kontaktpersoner

Atle Vidar Hagen

Mob: 977 15 958

atle@vest-industrivask.no

Vidar Hagen

Mob: 901 76 500

vidar@vest-industrivask.no