Vaskerier avmerket med en rød stjerne (*) er tilrettelagt for vask av institusjonstøy.

Dette innebærer at de tilfredsstiller kravene for vask og behandling av tekstiler som benyttes i helseinstitusjoner, slik som de er nedfelt i NVK’s Teknisk Protokoll. Bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner implementeres på vaskeriene i perioden frem til mars 2012, og vaskeriene skal etter dette vurderes opp mot denne.

Vaskerier som er merket med blå stjerne (*) er prøvemedlemmer som ennå ikke er opptatt som fullverdig medlem.

Medlemsvaskeri

Vesterålen Vekst AS (*)

Postboks 145, 8483 Andenes

Tlf: 76 11 52 20

Fax: 76 11 52 21

Kontaktpersoner

Arnfinn Abrahamsen

Mob: 916 64 122

a.abrahamsen@vvas.no

Geir Edvardsen

Mob: 91 66 41 26

geir@vvas.no

Lisbeth Hagan

Mob: 916 64 123

lisbeth@vvas.no