Medlemsvaskeri

Vevang Produksjon AS

Nikko Vonens veg 36, 6963 Dale

Tlf: 940 16 071

Kontaktpersoner

Ingunn Eiken

Mob: 95 80 14 02

Ingunn.Eiken@vevangproduksjon.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: