Vaskerier avmerket med en rød stjerne (*) er tilrettelagt for vask av institusjonstøy.

Dette innebærer at de tilfredsstiller kravene for vask og behandling av tekstiler som benyttes i helseinstitusjoner, slik som de er nedfelt i NVK’s Teknisk Protokoll. Bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner implementeres på vaskeriene i perioden frem til mars 2012, og vaskeriene skal etter dette vurderes opp mot denne.

Vaskerier som er merket med blå stjerne (*) er prøvemedlemmer som ennå ikke er opptatt som fullverdig medlem.

Medlemsvaskeri

Vinn AS (*)

Klemmavegen 8, 3550 Gol

Tlf: 32 07 56 00

Kontaktpersoner

Kari-Ann Storeskar

Mob: 48 86 91 18

kariann@vinn-hallingdal.no

Lisbeth Skølt

Mob: 45 03 56 71

lisbeth@vinn-hallingdal.no