Medlemsvaskeri

Vinn AS 

Klemmavegen 8, 3550 Gol

Tlf: 32 07 56 00

Kontaktpersoner

Kari-Ann Storeskar

Mob: 48 86 91 18

kariann@vinn-hallingdal.no

Lisbeth Skølt

Mob: 45 03 56 71

lisbeth@vinn-hallingdal.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: