Image
Image
Image
Image
Image

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) er en uavhengig og ideell organisasjon som tilbyr sertifisering av vaskerier for å ivareta intern kontroll og å sikre produktenes kvalitet. Vaskerier som velger å bli sertifisert av NVK er pålagt å oppfylle de til enhver tid gjeldende prosesstekniske og hygieniske krav i Teknisk Protokoll. 

NVK medvirker til at vaskeriene som sertifiseres har en standard som tilfredsstiller markedets krav til vaskeribransjen, både kunnskapsmessig og driftsmessig. Vi påser at vaskerienes kvalitetssikring ivaretas, gjennom rådgivning og opplæring. 

Når det benyttes et vaskeri som er sertifisert av NVK har kunden en garanti for at tøyet blir levert tilbake korrekt behandlet, hygienisk rent og i god stand. Våre krav til vaskeriene sikrer personalets smittevern og sikrer hygienisk riktig kvalitet på tekstiler til alle bransjer. Spesielt viktig er det å sikre at vaskeriene leverer hygienisk rent tøy til helseinstitusjoner, næringsmiddelindustrien og hotell- og restaurantbransjen.

Vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner er pålagt å følge bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner.

Medlemsvaskerier

AKTUELT

Utdeling av diplomer for eksemplarisk oppfølging av Teknisk Protokoll
04.04.2018

Norsk Renseri- og Vaskeriforening og Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn hadde sin felles årskonferanse på Sola Strand Hotel, 8.-10.mars 2018, der det ble delt ut diplom for eksemplarisk oppfølging av Teknisk Protokoll. Pressemelding er vedlagt.

Nytt fra WFK - Cleaning Technology Institute
04.04.2018

Siste nytt fra vår samarbeidspartner WFK sine forskningsprosjekter.

Nytt medlemsvaskeri
03.04.2018

Berendsen Tekstil Service AS avd. Kristiansand tilfredsstiller våre krav i Teknisk Protokoll og er godkjent som medlemsvaskeri.

Nytt fra WFK - Cleaning Technology Institute
22.01.2018

Siste nytt fra vår samarbeidspartner WFK sine forskningsprosjekter.

Årskonferanse og generalforsamling 2018
15.01.2018

Norsk Renseri- og Vaskeriforening og Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn inviterer til årskonferanse med generalforsamlinger på Sola Strand Hotel utenfor Stavanger 8.-10.mars 2018. Påmeldingsfrist til arrangementet er satt til 22.februar 2018.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Syndiker innhold

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no