Image
Image
Image
Image
Image

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) er en uavhengig og ideell organisasjon som tilbyr sertifisering av vaskerier for å ivareta intern kontroll og å sikre produktenes kvalitet. Vaskerier som velger å bli sertifisert av NVK er pålagt å oppfylle de til enhver tid gjeldende prosesstekniske og hygieniske krav i Teknisk Protokoll. 

NVK medvirker til at vaskeriene som sertifiseres har en standard som tilfredsstiller markedets krav til vaskeribransjen, både kunnskapsmessig og driftsmessig. Vi påser at vaskerienes kvalitetssikring ivaretas, gjennom rådgivning og opplæring. 

Når det benyttes et vaskeri som er sertifisert av NVK har kunden en garanti for at tøyet blir levert tilbake korrekt behandlet, hygienisk rent og i god stand. Våre krav til vaskeriene sikrer personalets smittevern og sikrer hygienisk riktig kvalitet på tekstiler til alle bransjer. Spesielt viktig er det å sikre at vaskeriene leverer hygienisk rent tøy til helseinstitusjoner, næringsmiddelindustrien og hotell- og restaurantbransjen.

Vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner er pålagt å følge bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner.

Medlemsvaskerier

AKTUELT

Eksklusjon av vaskeri
17.10.2017

Setpro as oppfyller ikke NVKs krav i Teknisk Protokoll og er herved ekskludert iht. NVKs vedtekter §7.

Videreutdanning i Ledelse i tekstil- og vaskeritjenester ved HiOA - høsten 2017
12.04.2017

Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr denne høsten videreutdanning i  "Ledelse i tekstil- og vaskeritjenester". Påmeldingsfrist er 22.mai 2017.

5 vaskerier mottok diplom for 2016
12.04.2017

Norsk Renseri- og Vaskeriforening og Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn hadde sin felles årskonferanse på UBC Ullevaal Stadion, 16.-18.mars 2017, der det ble delt ut diplom for eksemplarisk oppfølging av Teknisk Protokoll. Pressemelding er vedlagt.

Godkjent iht. bransjestandarden for næringsmiddeltøy
12.04.2017

Nor Tekstil AS avd. Kristiansand er godkjent i henhold til bransjestandarden Hygienekrav for vaskerier som behandler næringsmiddeltøy:2015.

Opprykk til seniorkonsulent
12.04.2017

Kurt Jørgen Nilsen er innvilget opprykk til seniorkonsulent fra 1.3.2017.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Syndiker innhold

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no