Image
Image
Image
Image
Image

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) er en uavhengig og ideell organisasjon som tilbyr sertifisering av vaskerier for å ivareta intern kontroll og å sikre produktenes kvalitet. Vaskerier som velger å bli sertifisert av NVK er pålagt å oppfylle de til enhver tid gjeldende prosesstekniske og hygieniske krav i Teknisk Protokoll. 

NVK medvirker til at vaskeriene som sertifiseres har en standard som tilfredsstiller markedets krav til vaskeribransjen, både kunnskapsmessig og driftsmessig. Vi påser at vaskerienes kvalitetssikring ivaretas, gjennom rådgivning og opplæring. 

Når det benyttes et vaskeri som er sertifisert av NVK har kunden en garanti for at tøyet blir levert tilbake korrekt behandlet, hygienisk rent og i god stand. Våre krav til vaskeriene sikrer personalets smittevern og sikrer hygienisk riktig kvalitet på tekstiler til alle bransjer. Spesielt viktig er det å sikre at vaskeriene leverer hygienisk rent tøy til helseinstitusjoner, næringsmiddelindustrien og hotell- og restaurantbransjen.

Vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner er pålagt å følge bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner.

Medlemsvaskerier

AKTUELT

Velkommen til årskonferanse og generalforsamling 2019
22.01.2019

Norsk Renseri- og Vaskeriforening og Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn inviterer til årskonferanse med generalforsamlinger på Scandic Fornebu 7.-9.mars 2019. Påmeldingsfrist til arrangementet er satt til 21.februar 2019.

Nye medlemsvaskerier
14.12.2018

De tre vaskeriene Kvikk Service Namsos AS, Nor Tekstil AS avd. Hammerfest og Nor Tekstil AS avd. Kirkenes tilfredsstiller våre krav i Teknisk Protokoll og er godkjent som medlemsvaskerier.

Kurs i Vaskeriteknikk 2 på Eiker Vekst
28.09.2018

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn inviterer i samarbeid med Eiker Vekst til kurs i Vaskeriteknikk 2. Kurset holdes 13.-14.november 2018. Påmeldingsfristen er 2.november 2018.

RABC-kurs
29.08.2018

NVK tilbyr kurs for at vaskerier skal kunne komme i gang med RABC og bli godkjent iht. bransjestandarden for næringsmiddeltøy. Vi ber alle som har interesse av dette om å ta kontakt.

Sanita-kun skifter navn til MC-Media
29.08.2018

Kontaktplatene som vaskeriene bruker til mikrobiologisk kontroll bytter navn. I tillegg er inkubasjonstiden økt til 3 døgn på 30 grader. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Syndiker innhold

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no