Image
Image
Image
Image
Image

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) er en uavhengig og ideell organisasjon som tilbyr sertifisering av vaskerier for å ivareta intern kontroll og å sikre produktenes kvalitet. Vaskerier som velger å bli sertifisert av NVK er pålagt å oppfylle de til enhver tid gjeldende prosesstekniske og hygieniske krav i Teknisk Protokoll. 

NVK medvirker til at vaskeriene som sertifiseres har en standard som tilfredsstiller markedets krav til vaskeribransjen, både kunnskapsmessig og driftsmessig. Vi påser at vaskerienes kvalitetssikring ivaretas, gjennom rådgivning og opplæring. 

Når det benyttes et vaskeri som er sertifisert av NVK har kunden en garanti for at tøyet blir levert tilbake korrekt behandlet, hygienisk rent og i god stand. Våre krav til vaskeriene sikrer personalets smittevern og sikrer hygienisk riktig kvalitet på tekstiler til alle bransjer. Spesielt viktig er det å sikre at vaskeriene leverer hygienisk rent tøy til helseinstitusjoner, næringsmiddelindustrien og hotell- og restaurantbransjen.

Vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner er pålagt å følge bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner.

Medlemsvaskerier

AKTUELT

Sjekk ut den nye brosjyren vår!
05.05.2020

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn har fått utarbeidet ny brosjyre, som du kan lese interaktivt her.

Desinfeksjonsmetoder som er dokumentert virusdrepende
18.03.2020

Vedlagt er liste over godkjente desinfeksjonsmetoder for kjemotermisk desinfeksjon som er dokumentert virusdrepende. Listen er oppdatert 19.6.2020.

Behandling av tøy med Koronavirus
13.03.2020

Vedlagt følger oppdaterte anbefalinger om behandling av tøy med Koronavirus.

Diplom til ni vaskerier for 2019
10.03.2020

Norsk Renseri- og Vaskeriforening og Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn hadde sin felles årskonferanse på Hotel Terminus i Bergen, 5.-7.mars 2020, der det ble delt ut diplom for eksemplarisk oppfølging av Teknisk Protokoll. Pressemelding er vedlagt.

Informasjon om Koronaviruset
10.03.2020

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn opplever et økende behov for informasjon rundt Koronaviruset og hvordan dette vil kunne påvirke vaskerienes rutiner og smittevern. Vedlagt følger derfor informasjon og råd som gjelder beredskap og tiltak overfor vaskerienes ansatte og kunder.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Syndiker innhold

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no