Årskonferansen 2022 avlyses

På grunn av usikkerheten koronapandemien gir, har vi i samarbeid med NRV bestemt oss for å avlyse den planlagte årskonferansen med leverandørutstilling på Quality Airport Hotel Gardermoen 10.-12.mars. Vi mener det ikke vil være økonomisk forsvarlig å forsøke å gjennomføre et fysisk arrangement med den usikkerheten som råder. Generalforsamlingen blir holdt digitalt torsdag 10.mars 2022.

Bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helse- og omsorgstjenesten er revidert og den nye utgaven er gyldig fra 1.1.2022

Bransjestandarden er publisert og dere kan bestille trykt versjon på post@vaskeritilsynet.no. Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn har tatt på seg ansvaret for å revidere bransjestandarden og opprettet en arbeidsgruppe i august 2020. Arbeidsgruppen har bestått av: Jan Tore H. Gunnarsen – Daglig leder, Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn. Gruppens leder. Lise Sørbø – Overlege, Arbeidstilsynet avd. for arbeidsmiljø og regelverk. […]

Vi søker etter prosesskonsulenter

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn er i vekst og ønsker å ansette to medarbeidere med kvalifikasjoner og egenskaper som bidrar til å styrke vår organisasjon. Vi søker personer fra hele landet, da stillingen er basert på hjemmekontorløsning med utstrakt reisevirksomhet. Arbeidet består i å utføre kontrollbesøk og revisjoner på vaskerier, samt rådgivning, kurs og fagopplæring. Hovedoppgaver under […]

Flere nye medlemsvaskerier i 2021

Følgende vaskerier tilfredsstiller våre krav i Teknisk Protokoll og er godkjent som medlemsvaskerier i 2021: AllVekst Mitra avd. Senjahopen Vekst Oppdal Modum ASVO Sølve Elis Norge avd. Volda NVK har pr.16.12.2021 71 godkjente medlemsvaskerier og 14 prøvemedlemmer. For å bli godkjent medlemsvaskeri må prøvemedlemmene tilfredsstille alle krav i Teknisk Protokoll.

Revisjon av bransjestandardene

NVK ber om innspill til endring av bransjestandardene for helse og næringsmiddeltøy. Frist for innspill er 1.september 2020.